Způsob konání maturitní zkoušky

z anglického jazyka


Způsob a kritéria hodnocení profilové části navrhuje ředitel, schvaluje maturitní komise.

Písemná část

 • Tvoří 40% celkového hodnocení profilové části.
 • Zadání i oprava provede škola (už nezadává ani neopravuje Cermat).
 • Způsob zápisu: ručně, tužkou na papír.
 • Zadání bude pouze jedno a bude obsahovat dva texty, jeden delší (130-150 slov) a jeden kratší (70-90 slov). Nejde o odborný text, ale např. o recenzi filmu, vyprávění, atp. Na vypracování bude 85 minut. Při zkoušce lze použít překladový slovník.
 • Výsledek písemné části je studentovi oznámen nejpozději před konáním zkoušek ústních.
 • Hodnocení obsahuje 4 kritéria (zadání a rozsah, prostředky textové návaznosti, slovní zásoba, gramatika).

Ústní část

 • Tvoří 60% celkového hodnocení profilové části.
 • Hodnocení navrhuje zkoušející.
 • Zadání provede škola (zadání už neudělá Cermat).
 • Školou bude stanoveno 20 témat.
 • Zkouška je monotematická.
 • Příprava na potítku je 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.
 • Struktura pracovního listu k ústní zkoušce pro obory OA, CJ a CR (v částech 1 – 3 jde o jedno obecné téma):
  1. část – Popis a porovnání obrázků (obecné téma) – 3 minuty
  2. část – Šest otázek (obecné téma) – 4 minuty
  3. část – Dialog (obecné téma) – 3 minuty
  4. část – Odborná část – 5 minut, tj.:
   • Business English
    nebo
   • reálie (včetně ekonomiky a přírodního bohatství dané země nebo města) + slovní zásoba z Business English
 • Struktura pracovního listu k ústní zkoušce pro obor IT (v částech 1 – 3 jde o jedno obecné téma nebo jeden okruh reálií):
  1. část – Popis a porovnání obrázků (obecné téma nebo reálie) – 3 minuty
  2. část – Šest otázek (obecné téma nebo reálie) – 3 minuty
  3. část – Dialog / Monolog (obecné téma nebo reálie) – 4 minuty
  4. část – IT English- 5 minut

Další

 • Celkové hodnocení maturitní zkoušky:
  • Prospěl(a) s vyznamenáním
  • Prospěl(a) o
  • Neprospěl(a)
 • Student opakuje tu část zkoušky, ve které neuspěl.
 • Ústní a písemnou část profilové zkoušky lze nahradit jinou jazykovou zkouškou minimálně na úrovni B1 (např. PET nebo FCE).
 • Pokud se žák rozhodne konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pouze v profilové části (tj. bez společného didaktického testu), koná tuto zkoušku v písemné a ústní formě.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie