Šablony MOA 2017


ŠABLONY MOA 2017 s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006273 probíhaly na naší škole od 1.9.2017 do 31.8.2019.
Bylo realizováno:
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  devět šablon
 • Vzájemná spolupráce pedagogů
  tři šablony
 • CLIL ve výuce
  dvě šablony
 • Tandemová výuka
  jedna šablona
 • DVPP 24 hod
  pět šablon
 • DVPP 16 hod.
  jedna šablona
 • DVPP 8 hod.
  pět šablon
Celkem bylo zapojeno 18 pedagogů.
Z finančních prostředků se podařilo zakoupit 7 ks notebooků, které byly využity k realizaci jednotlivých šablon a několik kusů cvičebnic určených zejména na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

© Masarykova obchodní akademie