Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Mluvnice

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Mgr. Marcela Rašková

DUM č. VY_32_INOVACE_21 - Základní charakteristika češtiny
DUM č. VY_32_INOVACE_22 - Jazyk a řeč
DUM č. VY_32_INOVACE_23 - Úvod do lexikologie
DUM č. VY_32_INOVACE_24 - Obohacování slovní zásoby
DUM č. VY_32_INOVACE_25 - Zvuková stránka jazyka
DUM č. VY_32_INOVACE_26 - Výslovnost
DUM č. VY_32_INOVACE_27 - Zvuková stránka věty
DUM č. VY_32_INOVACE_28 - Pravopis I/Y
DUM č. VY_32_INOVACE_29 - Vlastní jména
DUM č. VY_32_INOVACE_30 - Frazeologie
DUM č. VY_32_INOVACE_31 - Opakování frazeologie
DUM č. VY_32_INOVACE_32 - Mluvnické kategorie sloves
DUM č. VY_32_INOVACE_33 - Kodifikace, indoevropské jazyky, členění slovní zásoby
DUM č. VY_32_INOVACE_34 - Slovní druhy - skloňování
DUM č. VY_32_INOVACE_35 - Zkratky a značky
DUM č. VY_32_INOVACE_36 - Stavba slova
DUM č. VY_32_INOVACE_37 - Tvarosloví podstatných jmen
DUM č. VY_32_INOVACE_38 - Tvarosloví přídavných jmen
DUM č. VY_32_INOVACE_39 - Tvarosloví zájmen
DUM č. VY_32_INOVACE_40 - Tvarosloví číslovek

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity