Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
HOZ - Světová ekonomika- sekundární a terciární sektor

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Kateřina Vasilova

DUM č. VY_32_INOVACE_821 - Hutnictví, strojírenství a elektrotechnika
DUM č. VY_32_INOVACE_822 - Chemický průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_823 - Pracovní list - hutnictví, strojírenství
DUM č. VY_32_INOVACE_824 - Pracovní list - chemická výroba
DUM č. VY_32_INOVACE_825 - Písemný test - hutnictví, strojírenství a chemický průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_826 - Textilní, oděvní a obuvnický průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_827 - Dřevozpracující průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_828 - Průmysl sklářský, keramický a stavebních hmot
DUM č. VY_32_INOVACE_829 - Potravinářský průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_830 - Pracovní list - textilní a dřevozpracující průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_831 - Pracovní list - potravinářský průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_832 - Písemný test - spotřebitelský průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_833 - Doprava
DUM č. VY_32_INOVACE_834 - Pracovní list - doprava
DUM č. VY_32_INOVACE_835 - Písemný test - doprava
DUM č. VY_32_INOVACE_836 - Terciérní sektor
DUM č. VY_32_INOVACE_837 - Cestovní ruch a zahraniční obchod
DUM č. VY_32_INOVACE_838 - Pracovní list - ZO a CR
DUM č. VY_32_INOVACE_838 - Kvartérní sektor - školství a věda
DUM č. VY_32_INOVACE_840 - Písemný test - terciérní sektor

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity