Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Oběžný majetek ve všeob. podniku

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Vladimíra Veselá

DUM č. VY_32_INOVACE_221 - Výrobní činitelé
DUM č. VY_32_INOVACE_222 - PL 1 zař. majetku
DUM č. VY_32_INOVACE_223 - Členění a oceňování OM
DUM č. VY_32_INOVACE_224 - Koloběh OM
DUM č. VY_32_INOVACE_225 - PL 2 doba obratu a počet obrátek
DUM č. VY_32_INOVACE_226 - Zásoby z hlediska způsobu použití
DUM č. VY_32_INOVACE_227 - Normy spotřeby
DUM č. VY_32_INOVACE_228 - Plánování zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_229 - PL 3 příklady na bil. rovnici materiálu
DUM č. VY_32_INOVACE_230 - PL 4 výše objednávky
DUM č. VY_32_INOVACE_231 - Normy průměrné zásoby
DUM č. VY_32_INOVACE_232 - PL 5 Propočty norem zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_233 - Pořizování zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_234 - PL 6 Volba dodavatele
DUM č. VY_32_INOVACE_235 - Dodávka a evidence zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_236 - PL 7 evidence materiálu
DUM č. VY_32_INOVACE_237 - Reklamace
DUM č. VY_32_INOVACE_238 - PL 8 kontrola norem zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_239 - Metody řízení zásob
DUM č. VY_32_INOVACE_240 - PL 9 opakovací test

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity